Actiegroepen tegen Lelystad Airport

‘Iedereen wil vliegen, maar niemand wil een vliegveld’

Apeldoorn / Dronten 14 april

De kwestie Lelystad Airport is een soap waarvan het einde vooralsnog open blijft. Gaat het ‘vakantievliegveld’ uiteindelijk open of toch niet? De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), een overkoepelende organisatie van 21 actiegroepen, blijft fel actie voeren tegen opening. Een van die actiegroepen is Stichting Red de Veluwe, die momenteel geld inzamelt om juridische acties te ondernemen omdat ze vindt dat de onlangs verleende natuurvergunning aan het vliegveld onterecht is.


In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer riepen de actiegroepen op om niet op de VVD te stemmen, omdat deze partij de actiefste pleitbezorger is vóór opening van Lelystad Airport. Zoals we allemaal weten heeft die oproep geen consequenties gehad, want de VVD bleef onverminderd de grootste partij van ons land. Jenny Elbertsen, fractievoorzitter van de VVD in Apeldoorn, kent de actiegroepen goed en begrijpt hun emoties ook. “Jaren geleden heb ik tijdens een bijeenkomst al met Red de Veluwe gesproken en toen liepen de emoties al hoog op. Ik begrijp dat dit gebeurt. De VVD heeft in dezen als standpunt: iedereen wil vliegen, maar niemand wil een vliegtuig. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft wethouder Wim Willems, portefeuillehouder voor dit onderwerp, ons over de situatie rond de vliegvelden in de regio bijgepraat. Er lopen op het ogenblik goede gesprekken over de ontwikkelingen rond het vliegveld in Teuge en ook wordt er intensief overleg gepleegd tussen gemeenten en provincie over de situatie in Lelystad.”


Stichting Red de Veluwe strijdt al bijna vier jaar tegen de laagvliegroutes die – zo zegt zij – ‘het woongenot op de Veluwe en in de IJsselvallei sterk gaan benadelen’. Met dat gevecht heeft ze al vier keer uitstel weten te bereiken. De stichting spreekt zelfs over illegaal verkregen vergunningen. Elbertsen kan hier niet inhoudelijk op ingaan: “Daar kan en wil ik geen uitspraken over doen. Dat vereist meer juridische en technische kennis. Daar zijn uiteindelijk ook de bezwaar- en beroepsprocedures voor. Belangrijk is in dezen vooral dat we als gemeente in gesprek blijven met de actiegroepen.”


Bestuurlijk niveau

Vanuit die actiegroepen was bij de diverse betrokken gemeenten een mail binnengekomen, met het verzoek een motie in te dienen voor een onderzoek onder de inwoners naar draagvlak voor het vliegveld. Apeldoorn werkte hier niet aan mee, vertelt Elbertsen. “Wij zijn van mening dat zo’n onderzoek niet veel zin heeft. De wethouder heeft de vragen vanuit de actiegroepen afdoende beantwoord en verder moet het overleg in deze kwestie ook vooral op bestuurlijk niveau plaatsvinden, tussen de wethouder en de gedeputeerde van de Provincie en natuurlijk de verantwoordelijke minister Carola Schouten.”


Een ander, essentieel punt waar Stichting Red de Veluwe zich druk om maakt, is de recent verschenen luchtruim-herziening. De gewraakte laagvliegroutes zijn geschrapt, maar in de herziening staat dat piloten boven de 1800 meter zelf hun route mogen kiezen, wat in de praktijk zal gaan betekenen dat ze de kortste route naar hun bestemming gaan volgen. De stichting vreest dat hierdoor gevlogen gaat worden over stilte- en Natura 2000-gebieden én over de dorpen. Elbertsen knikt: “Ook hierover zullen met Defensie en de Algemene Luchtvaart heldere afspraken gemaakt moeten worden. Het vraagstuk Lelystad Airport open of niet zal nog wel een poosje in de lucht blijven hangen, want sowieso gaat een demissionair kabinet hierover geen besluit nemen.”

© 2021 Zegt het voort, zegt het voort... Alles uit deze krant mag worden doorverteld aan anderen!

Deze uitgave is met uiterste zorg samengesteld. De uit­gever is echter niet aansprakelijk voor foutieve vermeldingen, tekstfouten in deze uitgave.  Over artikelen, persberichten, prijzen, kleurplaten en puzzels wordt niet gecorrespondeerd. De uitgeverij is niet aansprakelijk voor gebruik van beeld en tekst en gaat er vanuit dat al het aangeleverde vrij is van copyright.